WELKOM AANBOD EN PRIJZEN HUUR- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN
 

 

 

 

Huur- en gebruiksvoorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisch

 • Er wordt een borg van €50 per dag, per attractie gevraagd, te betalen binnen de acht dagen na ontvangst van de huurovereenkomst.
 • Bij levering dient de volledige huurprijs te worden betaald. Bij afhaling wordt de waarborg contant terugbetaald indien er geen schade werd vastgesteld en de huurvoorwaarden werden nageleefd.
 • De reservatie is na ontvangst van de huurovereenkomst bindend. Annulatie binnen de 24u na ontvangst van de huurovereenkomst kan mits het betalen van een boekingskost van €50. Bij annulatie tot 7 dagen voor huurdatum dient 50% van het huurgeld te worden betaald, nadien is de totale huurprijs verschuldigd. Uitzondering: zie 'mooi weer garantie'.
 • Eén persoon dient aanwezig te zijn bij levering en afhaling om een handje toe te steken bij het plaatsen en afbreken van het springkasteel.
 • De locatie moet goed toegankelijk zijn om een vlotte en veilige levering te garanderen. Er is minstens 1 meter vrije ruimte nodig aan elke kant van het springkasteel en best 1,5 meter aan de achterkant, waar de blower moet staan.
 • Wanneer het gehuurde springkasteel wordt geplaatst op een terrein/locatie dat geen eigendom is van de huurder, wordt de huurder geacht de eigenaar van het terrein of de locatie een akkoord te vragen. 
 • Voorzieningen: electriciteit van 220 Volt, minstens 16 Amp te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel (verlengkabel dient u klaar te leggen-indien nodig kan deze ook geleverd worden). Als je meer dan één springkasteel in gebruik hebt, sluit die dan niet aan op hetzelfde stopcontact of hetzelfde circuit.
 • Het springkasteel wordt (indien mogelijk) steeds op gras of zachte ondergrond geplaatst. Indien niet mogelijk, valt de verantwoordelijkheid en de permanente controle ten laste van de huurder aangezien op een harde ondergrond (beton, asfalt,...) het springkasteel niet op een veilige manier kan worden verankerd.
 • De huurder erkent over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals hierboven beschreven.

 

Mooi weer garantie

Bij aanhoudend slecht weer of een slechte weersvoorspelling kan u tot 48u op voorhand de reservatie verplaatsen naar een later tijdstip binnen het jaar.

 • Ofwel wordt er ineens een andere datum gezocht waarop we het springkasteel leveren.
 • Ofwel wordt er een annulatiekost van 100 euro betaald waarvoor je een waardebon ontvangt die je op een later tijdstip kan gebruiken. 1 jaar geldig.

Voorbeeld: Voor een reservatie op zaterdag dient de annulatie ons uiterlijk op donderdag 10u in de ochtend te bereiken.

Let op:

 • In de drukste periode (2 weekends voor tot 2 weekends na hemelvaart) is dit niet mogelijk. Aangezien we voor die periode verschillende klanten moeten teleurstellen omdat we volzet zijn kunnen we geen last minute annulaties aannemen.
 •  Indien je wegens slechte weersvoorspelling alsnog wil annuleren minder dan 48u voor levering kan dit met een netto annulatiekost van 50 euro.
 • Je betaalt dan 100 euro annulatiekost waarvoor je een waardebon van 50 euro ontvangt die op een later tijdstip kan gebruikt worden. 1 jaar geldig

 

Gebruiksvoorwaarden

 • De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt en mag enkel door ons gestopt worden bij het afhalen van het springkasteel. Ook bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand voor de hele huurperiode tot het wordt afgehaald. Uitzondering: bij onweer en hevige rukwinden mag u het springkasteel tijdelijk aflaten. (In elk geval nooit het springkasteel aflaten wanneer er zich nog kinderen in bevinden.) U DIENT ONS HIERVAN TELEFONISCH OP DE HOOGTE TE STELLEN (0477/38 31 92). Het springkasteel dient dan ook onmiddellijk te worden toegevouwen. Als de storm is gaan liggen het springkasteel terug ontplooien en de blower terug aansluiten (niet opgeblazen kasteel tijdens regen = borg wordt volledig aangerekend).
 • Indien blijkt dat de weersomstandigheden het niet toelaten (bijvoorbeeld wegens storm) kunnen wij éénzijdig beslissen de huur niet te laten doorgaan in het belang van uw eigen veiligheid.
 • Om misverstanden te vermijden; overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering (dit om zonneslag bij kinderen te voorkomen) en niet als bescherming tegen regen! Naargelang het gehuurde model bieden de overdekte kastelen een kleinere bescherming tegen de regen maar er zal steeds regenwater op het springgedeelte binnendringen. Het is verboden het dakzeil te verwijderen tijdens de huurperiode zoniet wordt hiervoor €100 aangerekend.
 • Schoenen, broeksriemen, puntige voorwerpen zoals sleutels, huisdieren, het dragen van brillen, gebruik van snoep en drank,… zijn verboden tijdens het gebruik van het springkasteel om materiële en vooral lichamelijke schade te voorkomen. Lollies zijn zelfs levensgevaarlijk.
 • Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden.
 • Verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het springkasteel te springen. De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om makkelijk op en af het springkasteel te gaan op een veilige manier.
 • Verboden om aan de muren te hangen of erop klimmen.
 • Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig en droog onderbrengen.
 • Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen (0477 38 31 92), dit om het tijdstip van het defect aan ons te bevestigen. Na vaststelling van de oorzaak van het defect door de fabrikant zal u enerzijds de borg en een aangepast deel van de huurprijs worden terugbetaald anderzijds de borg worden ingehouden en de meerprijs van de herstelling aan u worden doorgerekend indien het defect te wijten is aan door u aangebrachte schade.
 • Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten, dit kan slechts na ons akkoord. Onze standaardhuurprijzen zijn hier niet van toepassing.
 • De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.
 • Gebruik van de gehuurde attractie steeds onder PERMANENT toezicht van een volwassene. Zorg ervoor dat er niet te veel kinderen tegelijk op het springkasteel spelen.
 • De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel weze. De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke aansprakelijkheid naar aanleiding van het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, een verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.
 • Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangstname van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

Springkastelen zijn ontworpen voor KINDEREN en dus niet voor volwassenen!

Enjoy!

     
up2jump
 Contacteer ons vrijblijvend
met uw vragen of
voor een offerte.Up 2 Jump - Verhuur springkastelen
Boomgaard 5, 1741 Wambeek-Ternat
Tel: +32 2 305 78 94
Mobile: +32 477 38 31 92
info@up2jump.be
www.up2jump.be

 

 

 

www.kathleenvanvaerenbergh.be

Up2jump